Tag Archives: prehospitalt

SUFENTANIL ÄR HEMODYNAMISKT STABILT

Thoraxanestesiologer gillar opioidtunga anestesier eftersom opioider har mindre hemodynamisk påverkan än andra anestesimedel. Vilken opioid har minst hemodynamisk påverkan? Kanske är det Sufentanil. En del tidigare studier antyder det. En studie i Acta A Scandinavica bekräftar att Sufentanil är hemodynamiskt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

THE TRAUMA PROFESSIONAL

På youtube finns instruktioner för de flesta ingreppen som görs prehospitalt, på intensiven eller på akutrummet. Här en riktigt bra, om nåldekompression av pneumothorax, från Michael McConigal som skriver bloggen ‘The Trauma Professional’.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

FRI LUFTVÄG INNAN INTUBATION

Mer från Bernie Hanrahans föreläsning. Som tidigare är det saker som vi förhoppningsvis redan ‘vet’ men ändå verkar behöva höra om och om igen. Den här gången med fokus på hur vi åstadkommer fri luftväg hos patienter med reducerad GCS … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

HAR PERKUTANA KRIKOTOMIER NÅGON PLATS?

Tack till en viss Dr Chatterjee för den här bilden. En traumapatient med ett cannot-intubate-cannot-ventilate scenario. Tre misslyckade intubationsförsök. Under allvarlig desaturation gjordes en nödkrikotomi. Kriken gick in till synes okomplicerat och man började ventilera patienten. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

APNOEIC OXYGENATION

Scott Weingart som skriver ED-bloggen Emcrit har publicerat en bra artikel om hypoxi, preoxygenering, RSI etc hos akut sjuka patienter. Den innehåller egentligen inte mycket nyheter men är läsvärd för alla som av och till måste hantera luftvägar på patienter … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

ALLVARLIGA SKIDSKADOR

En studie från ett centralsjukhus i italienska Sydtyrol ser närmare på hur skadorna ser ut vid ordentliga skid- och snowboardolyckor. Man samlade in data från en tidsperiod och sorterade ut de incidenter som resulterat i allvarliga skador. 

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment