Tag Archives: luftvägshantering

‘JUST A ROUTINE OPERATION’, FALLET ELAINE BROMILEY

Elaine Bromiley var en ung frisk kvinna som skulle genomföra en rutinartad ÖNH-operation. Under anestesinledningen klarade man inte ventilera patienten med en larynxmask varför man till slut valde att intubera.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

FRI LUFTVÄG INNAN INTUBATION

Mer från Bernie Hanrahans föreläsning. Som tidigare är det saker som vi förhoppningsvis redan ‘vet’ men ändå verkar behöva höra om och om igen. Den här gången med fokus på hur vi åstadkommer fri luftväg hos patienter med reducerad GCS … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

HAR PERKUTANA KRIKOTOMIER NÅGON PLATS?

Tack till en viss Dr Chatterjee för den här bilden. En traumapatient med ett cannot-intubate-cannot-ventilate scenario. Tre misslyckade intubationsförsök. Under allvarlig desaturation gjordes en nödkrikotomi. Kriken gick in till synes okomplicerat och man började ventilera patienten. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

ROC VS SUX

En av kontroverserna inom akutmedicin är frågan om vi ska använda Rocuronium eller Succinylkolin som muskelrelax för RSI-induktioner. Båda medikamenten måste anses vara relativt säkra preparat och har för och nackdelar. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

APNOEIC OXYGENATION

Scott Weingart som skriver ED-bloggen Emcrit har publicerat en bra artikel om hypoxi, preoxygenering, RSI etc hos akut sjuka patienter. Den innehåller egentligen inte mycket nyheter men är läsvärd för alla som av och till måste hantera luftvägar på patienter … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

EAR-TO-STERNAL NOTCH

Hur positionerar vi en patient bäst för att få bästa intubationsförhållanden? Vi använder ‘ear to sternal notch positioning’! Oavsett patientens ålder, kroppstyp etc så får vi ofta bäst insyn då patienten ligger med örat i samma höjd som sternumgropen på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment