SUFENTANIL ÄR HEMODYNAMISKT STABILT

Thoraxanestesiologer gillar opioidtunga anestesier eftersom opioider har mindre hemodynamisk påverkan än andra anestesimedel. Vilken opioid har minst hemodynamisk påverkan? Kanske är det Sufentanil. En del tidigare studier antyder det. En studie i Acta A Scandinavica bekräftar att Sufentanil är hemodynamiskt stabil. 

Grunddosen Sufentanil som ges i samband med induktionen ligger i intervallet 1-15 microgram/kg. Den lägre doseringen ser ut att räcka för generell kirurgi medan thoraxanestesiologerna opererar med de större doserna. För underhållsanestesi toppar man upp med kanske 10 microgram åt gången vid tecken på smärtgenombrott. För postoperativ smärtlindring räcker ofta 25-50 microgram i 4-6 timmar.

Studien ser på vilken hemodynamiska effekt man får av att ge 1,5-2 microgram/kg. Studien är som vanligt liten med bara trettio patienter. Den hemodynamiska effekten utvärderades med sedvanlig monitorering men även ekokardiografiska parametrar. Resultaten ses i tablellen nedan.
Den hemodynamiska effekten av en inledningsdos är nästan obefintlig. Vänster ventrikelfunktion är opåverkad. Naturligtvis riskerar man att få hemodynamiska problem hos patienter som redan är hemodynamiskt instabila som vid sepsis eller blödning. Men ändå.

Abstract finns här.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *