ECMO CPR

Hjertestans behandles fremdeles med middelaldermetoder, og ikke overraskende med meget lav overlevelse. Det beste vi har å tilby er rytmisk portørknusing av thorax, eventuelt kombinert med noen skvett adrenalin. I det 21. århundrede må det da finnes en bedre metode?

Jeg tror på ECMO. ECMO hjelper for alt. To større studier på Extracorporeal Membrane Oxygenation i forbindelse med hjertestans viser overraskende gode resultater for ECMO CPR vs konvensjonell CPR. De er begge gjort på bevitnet in-hospital hjertestans uten ROSC etter 10 min. Kanylering av femoralarterie og -vene. Det ene studiet er retrospektivt, det andre prospektivt, begge med innsamling av materiale over flere år. Chen og Shin har ledet undersøkelsene i hhv Taiwan og Korea.

To ting man legger merke til i begge undersøkelsene er:

  1. Den konsistent ekstremt hurtige responsen fra ECMO CPR teamet, dag og natt. 5-10 min på dagtid, 15-30 min om natten. Det er vanskelig å forestille seg et set-up som ville gi lignende responstider fra et så høyt spesialisert team her hjemme.
  2. Den ganske høye insidensen av hjertestans på sykehusene. Jeg håper det er store sykehus.

Pasientene i de to armene, E-CPR og C-CPR, er forsøkt balansert, og man har kikket på survival to discharge i Chen’s studie, og survival to discharge with minimal neurological impairment i Shin’s studie. Man har også gjort follow-up etter 6 måneder. E-CPR ga rundt 20% høyere overlevelse. Les det igjen: 20% høyere overlevelse. Da virker diskusjonene om adrenalin eller ikke og 15:2 eller 30:2 ganske meningsløse.

Hva gjør ECMO? Det kjøper tid. Man får ikke ROSC, man får ROC.

  • Tid for behandlerne: Mens man står og pumper manuelt på brystkassen, renner tiden fort ut mellom fingrene på oss. Med ECMO har man tid til å få pasienten på intensiv og gjøre seg noen kvalifiserte vurderinger om pasientens videre behandling og overlevelse.
  • Tid for pasienten: Man ser ofte akutt, svær hjertesvikt ifm ROSC etter hjertestans. Så alvorlig hjertesvikt at pasienten ikke kan opprettholde sirkulasjonen. Pumpeevnen tar seg ofte spontant opp igjen innenfor de neste par døgn. Men pasienten trenger naturlig nok sirkulasjon i ventetiden.


Referanser:

Chen’s studie publisert i Lancet 2008:
Cardiopulmonary resuscitation with assisted extracorporeal life-support versus conventional cardiopulmonary resuscitation in adults with in-hospital cardiac arrest:
an observational study and propensity analysis

Shin’s studie publisert i Critical Care 2011:
Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation in patients with inhospital cardiac arrest: A comparison with conventional cardiopulmonary resuscitation

This entry was posted in AHLR, ECLS, ECMO. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *