THE TRAUMA PROFESSIONAL

På youtube finns instruktioner för de flesta ingreppen som görs prehospitalt, på intensiven eller på akutrummet. Här en riktigt bra, om nåldekompression av pneumothorax, från Michael McConigal som skriver bloggen ‘The Trauma Professional’.

Han tar upp två viktiga aspekter.

För det första, med tanke på hur feta eller muskulösa dagens människor är, så kommer en vanlig venflon att vara för kort och för klen i 25% av patienterna. Det betyder att en dekompression med en vanlig venflon inte alltid kommer att fungera och man riskerar att få ett falskt negativt resultat. Dvs man tror man har uteslutit pneumothorax när det i själva verket föreligger. Använde istället en riktigt grov, lång kanyl. Kanske nålen i CVKn? Eller en för ändamålet producerad nål. Men inte ens då kan du garantera träff. Även en grov nål kan böjas, pluggas igen etc.

Det andra är att patienten ska bli bättre av ditt ingrepp. Om du inte får något svar med en grov nål, samtidigt som misstanken om pneumothorax kvarstår så går du till plan B som är thorakotomi och eventuellt thoraxdrän.

McConigals blogg finns här.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *