BIS

Jag har alltid sagt att BIS är bullshit. Med BIS (bispektralt index) är poängen att man ska kunna garantera ordentligt anestesidjup genom att mäta hjärnaktiviteten med elektroencephalogram. 

Genom att få ett tal på anestesidjupet skulle man kunna minimera risken för awareness (vakenhet) under anestesi och samtidigt begränsa mängden anestesimedel som ges till patienten. Med BIS-monitorering ska vi hamna på lämpligt anestesidjup utan att använda för mycket anestesimedel. Teorin verkar vid en första anblick solid. Tyvärr finns det inga studier som kan bekräfta att det fungerar.

B-AWARE-studien kunde inte påvisa någon minskad risk för awareness jämfört med vanlig anestesi styr av klinik och uppmätta gaskoncentrationer. Den uppföljande B-UNAWARE-studien visade något mindre awarenessrisk med BIS men hade inte tillräckligt starka tal för att kunna dra någon säker slutsats.

Här är en ny studie från NEJM som randomiserar patienter som fick gasanestesi för en operation till antingen BIS-styrd gasanestesi eller gasanestesi styrd efter MAC-värden

2800 patienter randomiserades till BIS-gruppen. BIS-värden graderas från 0-100 där 0 representerar ingen mätbar hjärnaktivitet och där 100 representerar ett fullt vaket tillstånd. Teorien är att patienten ska sövas ner till ett BIS-värde på 40-60. I det intervallet är patienten tillräckligt djup för att opereras. I det intervallet har man trott att risken för awareness har minimerats. BIS-värden som varit lägre än så tolkas som att patienten är ‘för djup’ med risk för hypotesion.

Lika många, 2800 patienter, randomiserades till MAC-gruppen. Enkelt uttryckt motsvarar MAC-värdet den gaskoncentration där 50% av patienterna inte reagerar på kirurgiskt stimuli. Gaskoncentration styrdes så att MAC hamnade mellan 0,7-1,3. Tillsammans med en opiat antar man då att patienten är djup nog för operation och djup nog att inte uppleva awareness. Högre MAC-värden än så tolkas som att anestesin är för djup och att det finns risk för hypotension, förlängd uppvakningstid etc.

Här är resultaten. BIS-gruppen hade mer awareness…Det finns fortfarande inte något bevis för att BIS resulterar i mindre awareness. Studien talar snarare för motsatsen.

Så istället för att säga:

BIS är bullshit

kan jag nu säga:

Jag är skeptiskt till BIS-monitorering eftersom det inte finns något bevis för att BIS minskar awareness jämfört med traditionell anestesi. Det finns åtminstone tre relativt stora studier som inte kan påvisa någon minskad awareness. En av dem visar möjligen ökad awareness hos de patienter där man låter BIS styra anestesin.

Och det låter ju mycket trevligare.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *