SAH DOES NOT PROGRESS QUIETLY

Hade en bra föreläsning om akutneurologiska tillstånd. Föreläsaren tog upp några viktiga saker om subaraknoidalblödninar (SAH). SAH har ofta ett våldsamt förlopp och få neurologiska tillstånd ger så stark smärta och så magnifik sympaticuspådrag. Neurocardiella katastrofer som sudden death, lungödem, arrytmier och ischemi är vanliga tidiga komplikationer till den rent neurologiska komponenten. Vi 
tar EKG på alla subaraknoidalblödningar!

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *