MORPH-MIDAZ

Vid intensivpatienter är ofta alla infusionerna ett stort dilemma. Insulin, vasopressorer, vätska, antibiotika, sedation och allt vad vi har konkurerrar om plats på pumparna. 

Sedation till intuberade patienter kan förenklas genom att blanda upp midazolam och morfin med 5% dextros eller NaCl i samma spruta så att vi bara använder en pump till sedationen. Istället för en pump till propofol och en annan till fentanyl till exempel.

Morfin och midazolam blandas så att vi har 100mg av varje i samma spruta. Därefter fyller vi upp med 5% dextros så att vi har en total volym på 100ml. Varje milliliter av infusionen ger nu 1mg midazolam och 1mg morfin. Som regel kommer vi undan med en infusionshastighet på 5-10 ml/h. Behövs en bolus ges exempelvis 5 milliliter som har effekt inom några minuter.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *