HYPOKALCEMI EFTER HJÄRTSTILLESTÅND

Ett tips som berör patienter som återupplivats efter ett hjärtstillestånd. De patienter som återfår ROSC är ofta hemidynamiskt ostabila i den tidiga fasen, delvis på grund av hypocalcemi. Ofta kan man stabilisera hemodynamiken med ett skott kalcium. 1g CaCl2 är dosen. Den ska ges långsamt intravenöst, över 10 minuter circa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *