APNOEIC OXYGENATION

Scott Weingart som skriver ED-bloggen Emcrit har publicerat en bra artikel om hypoxi, preoxygenering, RSI etc hos akut sjuka patienter. Den innehåller egentligen inte mycket nyheter men är läsvärd för alla som av och till måste hantera luftvägar på patienter som är lite sjukare än vad man egentligen är komfortabel med. 

Några viktiga poänger som Weingart tar upp:

  • NINV med PEEP och FiO2 på 1 är det absolut  bästa sättet att preoxygenera en patient.
  • En patient reoxygenerar inte snabbare för att man hyperventilerar dem.
  • För att hålla tät mask är 2-personteknik det ideela och inte ett personligt misslyckande.
  • Använd respiratorn som ventilator! Den baggar lika bra som en människa och friar en person.

Weingart introducerar också begreppet DSI som innebär att man sederar en patient med ketamin (som INTE tar bort patientens respiration) för att tillåta ordentlig preoxygenering innan suxx sätts och man intuberar.

Detta är inget nytt för intensivister som ju intuberat så i decennier utan att behöva ännu en amerikansk förkortning, och kanske är det lite provocerande att Weingart tar patent på begreppet…

Däremot är begreppet apnoeic oxygenation viktigt. Fenomenet är kännt sedan länge, forskningen det är baserat på kommer från 50-talet, men trots det är det något vi sällan tänker på.

För att göra det enkelt så betyder det att man kan oxygenera en patient utan att den patients lungor ventileras. Principen är att syre dras ut till det oxygenerande blodet och därmed bildas det en gradient från de övre luftvägarna ner till lungorna så att oxygen dras ner till lungorna. Förutsättningen är att det finns tillräckligt med luft i de övre luftvägarna, dvs att vi har en hög FiO2.

Det finns mycket att läsa om detta, helt tillbaka till Frumin et als studie från 1959 som visar att patienter, så länge dom har en FiO2 på 1, uppvisar apnetider på 20-50 minuter trots att dom inte blir ventilerade! Se länk på slutet. Coolt men knappast något någon etisk kommitee hade gått med på idag….

Apnoeic oxygenation  är relevant för oss när vi intuberar en dålig patient eller när vi får problem med intubationen.

▪    Låt masken sitta kvar när patienten slutat andas efter att vi satt succ. Samtidigt måste vi bibehålla fri luftväg annars fungerar det inte.

▪    Låt masken sitta kvar så länge som möjligt och så ofta som möjligt under patientens apneperioder för att bibehålla oxygeneringen så länge som möjligt.

▪    Hjälp gradienten genom att optimera flödet från oxygenkilden genom att frikostigt använda svalgtuber, nasofaryngealtuber, jaw-thrust och PEEP för att öppna upp alveolerna!

Om vi gör det riktigt finns det massor av tid att vinna.

Det betyder inte att vi inte behöver ventilera patienten! Din patient kommer inte att ha en apnetid på 50 minuter… dessutom var några av patienterna i Frumins studie ganska sura till slut….

Näsgrimman förlänger apnetiden

Andra studier visar att faryngeal insufflation av luft förlänger apnetiden, genom apnoeisk ventilation. Vad betyder det för oss? Lägg på en näsgrimma och låt den vara under hela intubationsförsöket. Den kommer att fördröja desaturation även då vi måste släppa på BVM-masken för att laryngoskopera eller annat.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *