PPP ÄR INTE BRA

Vid hjärtstillestånd är kompressionerna det viktigaste vi gör. Tyvärr slarvar vi med detta- Ibland ser vi halvhjärtade kompressioner av dålig kvalitet som sannolikt är meningslösa. Ibland låter vi personal komprimera för länge utan avlösning så att dom inte längre orkar komprimera ordentligt. 

En annan sak vi slarvar med är kontinuiteten på kompressionerna. Det tar cirka 10-20 kompressioner att bygga upp ett ‘pulstryck’ men det trycket försvinner nästan med en gång vi slutar komprimera.

Ett moment där vi vanligen slarvar är när vi går från kompressioner till defibrillatorstöt. Så fort någon säger att vi måste stöta så backar alla undan från sängen. Om deffen då inte är laddad eller förberedd förlorar vi värdefull kompressionstid medan vi väntar på stöten. Vi måste komprimera helt fram till padsen ligger på bröstkorgen och deffen är laddad klar för att ge en stöt.

En studie har sett på detta. Man fick data ur minnet på defibrillatorer och såg på hur mycket kompressionstid som förlorades innan och efter defibrillatorshock (preshock-paus respektive postshock-paus). Man ville se vad detta innebar för överlevnaden. Man fick data från ca 800 patienter och ca 3500 stötar. Man använder också begreppet perishock-paus som är summan av pre- och postshock pause.

För det första kunde man demonstrera en genomsnittlig preshock-paus på 15,6 sekunder och en genomsnittlig postshock-paus på 8,3 sekunder.

Ganska dåligt, men tyvärr finns det ingen anledning att tro att vi är bättre där jag jobbar nu. Det är också intressant att se att vid de tillfällen som deffen var ställ till automatmode så blev det ännu sämre med tider på 18 respektive 10 sekunder.

Man kunde även demonstrera en 10% förbättrad överlevnad hos patienter med preshock-pause < 20 sekunder och perishockpaus < 40 sekunder jämfört hos de med längre pauser.

Återigen, detta vet vi ju egentligen, men det det kan vara bra att veta hur mycket vi riskerar att försämra patientens prognos när vi fipplar.

Abstract finns här.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *