Tag Archives: trauma

OKULÄRT ULTRALJUD OCH INTRAKRANIELLT TRYCK

Huvudskador, infektioner och annan patologi kan resultera i högt intracerebralt tryck (ICP, här definierat som >20mmHg). Högt ICP kan i sin tur resultera i ischemiska hjärnskador och herniering. Intrakraniell tryckstegring diagnosticeras med intrakraniella tryckmätare, MR eller CT. Det är inte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on OKULÄRT ULTRALJUD OCH INTRAKRANIELLT TRYCK

THE TRAUMA PROFESSIONAL

På youtube finns instruktioner för de flesta ingreppen som görs prehospitalt, på intensiven eller på akutrummet. Här en riktigt bra, om nåldekompression av pneumothorax, från Michael McConigal som skriver bloggen ‘The Trauma Professional’.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

ALLVARLIGA SKIDSKADOR

En studie från ett centralsjukhus i italienska Sydtyrol ser närmare på hur skadorna ser ut vid ordentliga skid- och snowboardolyckor. Man samlade in data från en tidsperiod och sorterade ut de incidenter som resulterat i allvarliga skador. 

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment