Tag Archives: transportmedicin

MORPH-MIDAZ

Vid intensivpatienter är ofta alla infusionerna ett stort dilemma. Insulin, vasopressorer, vätska, antibiotika, sedation och allt vad vi har konkurerrar om plats på pumparna. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

DOA?

En bild som jag hoppas illustrerar en av fällorna med att transportera riktigt dåliga patienter. Varje ruta motsvarar cirka tio minuter i tid. Blodtrycket som uppmättes syns som v-tecken och linjerna som förbinder dem. Pulsfrekvensen syns som punkter i diagrammet.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment