Tag Archives: neurologi

OKULÄRT ULTRALJUD OCH INTRAKRANIELLT TRYCK

Huvudskador, infektioner och annan patologi kan resultera i högt intracerebralt tryck (ICP, här definierat som >20mmHg). Högt ICP kan i sin tur resultera i ischemiska hjärnskador och herniering. Intrakraniell tryckstegring diagnosticeras med intrakraniella tryckmätare, MR eller CT. Det är inte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on OKULÄRT ULTRALJUD OCH INTRAKRANIELLT TRYCK

FIXAD SUBARAKNOIDALBLÖDNING?

Subaraknoidalblödning är inte bra alls. Men när dom har clipsats eller coilats så är det väl ändå över? Nej! Reblödningar är vanliga under de första 24 timmarna. Och efter ett par dygn går många patienter in en fas med vasospasm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

SAH DOES NOT PROGRESS QUIETLY

Hade en bra föreläsning om akutneurologiska tillstånd. Föreläsaren tog upp några viktiga saker om subaraknoidalblödninar (SAH). SAH har ofta ett våldsamt förlopp och få neurologiska tillstånd ger så stark smärta och så magnifik sympaticuspådrag. Neurocardiella katastrofer som sudden death, lungödem, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment