Tag Archives: kardiologi

ProBNP OCH FÖRMAKSFLIMMER

Labbmarkören ProBNP kan tydligen användas till mycket. Nytt för mig är att proBNP säger något om sannolikheten för att ett nydebuterat förmaksflimmer (FF) konverterar på farmakologisk behandling under de första timmarna.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

HUR MYCKET ÄR EN NITRO?

Hur mycket nitroglycerin ger vi när patienten får en sublingual spraydos nitro och hur stor är den i jämförelse med en ‘vanlig’ undehållsdos nitro som ju ofta är runt IV 200 microgram/minut. Ehhh..en spraydos är 400 microgram. Man beräknar att … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

PPP ÄR INTE BRA

Vid hjärtstillestånd är kompressionerna det viktigaste vi gör. Tyvärr slarvar vi med detta- Ibland ser vi halvhjärtade kompressioner av dålig kvalitet som sannolikt är meningslösa. Ibland låter vi personal komprimera för länge utan avlösning så att dom inte längre orkar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment