Tag Archives: intensivmedicin

ULTRALJUD VS LANDMÄRKEN

De flesta av har lärt att lägga CVK med Seldingerteknik och bara anatomiska landmärken som hjälp, och gör det fortfarande. Trots att flera studier har visat att de olika metoderna där vi använder ultraljud är säkrare. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

L.A.C.T.A.T.E.S.

Stigande laktatvärden är inte samma sak som dålig blodtillförsel, hypoperfusion. Alla processer som ökar glyocolysen ökar laktatnivåerna eftersom kroppen inte klarar bryta ner allt pyruvat som bildas. 

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

MORPH-MIDAZ

Vid intensivpatienter är ofta alla infusionerna ett stort dilemma. Insulin, vasopressorer, vätska, antibiotika, sedation och allt vad vi har konkurerrar om plats på pumparna. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment