Tag Archives: akutmedicin

OKULÄRT ULTRALJUD OCH INTRAKRANIELLT TRYCK

Huvudskador, infektioner och annan patologi kan resultera i högt intracerebralt tryck (ICP, här definierat som >20mmHg). Högt ICP kan i sin tur resultera i ischemiska hjärnskador och herniering. Intrakraniell tryckstegring diagnosticeras med intrakraniella tryckmätare, MR eller CT. Det är inte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on OKULÄRT ULTRALJUD OCH INTRAKRANIELLT TRYCK

THE TRAUMA PROFESSIONAL

På youtube finns instruktioner för de flesta ingreppen som görs prehospitalt, på intensiven eller på akutrummet. Här en riktigt bra, om nåldekompression av pneumothorax, från Michael McConigal som skriver bloggen ‘The Trauma Professional’.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

L.A.C.T.A.T.E.S.

Stigande laktatvärden är inte samma sak som dålig blodtillförsel, hypoperfusion. Alla processer som ökar glyocolysen ökar laktatnivåerna eftersom kroppen inte klarar bryta ner allt pyruvat som bildas. 

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

HAR PERKUTANA KRIKOTOMIER NÅGON PLATS?

Tack till en viss Dr Chatterjee för den här bilden. En traumapatient med ett cannot-intubate-cannot-ventilate scenario. Tre misslyckade intubationsförsök. Under allvarlig desaturation gjordes en nödkrikotomi. Kriken gick in till synes okomplicerat och man började ventilera patienten. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

APNOEIC OXYGENATION

Scott Weingart som skriver ED-bloggen Emcrit har publicerat en bra artikel om hypoxi, preoxygenering, RSI etc hos akut sjuka patienter. Den innehåller egentligen inte mycket nyheter men är läsvärd för alla som av och till måste hantera luftvägar på patienter … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

SAH DOES NOT PROGRESS QUIETLY

Hade en bra föreläsning om akutneurologiska tillstånd. Föreläsaren tog upp några viktiga saker om subaraknoidalblödninar (SAH). SAH har ofta ett våldsamt förlopp och få neurologiska tillstånd ger så stark smärta och så magnifik sympaticuspådrag. Neurocardiella katastrofer som sudden death, lungödem, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

ProBNP OCH FÖRMAKSFLIMMER

Labbmarkören ProBNP kan tydligen användas till mycket. Nytt för mig är att proBNP säger något om sannolikheten för att ett nydebuterat förmaksflimmer (FF) konverterar på farmakologisk behandling under de första timmarna.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

DOA?

En bild som jag hoppas illustrerar en av fällorna med att transportera riktigt dåliga patienter. Varje ruta motsvarar cirka tio minuter i tid. Blodtrycket som uppmättes syns som v-tecken och linjerna som förbinder dem. Pulsfrekvensen syns som punkter i diagrammet.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

HUR MYCKET ÄR EN NITRO?

Hur mycket nitroglycerin ger vi när patienten får en sublingual spraydos nitro och hur stor är den i jämförelse med en ‘vanlig’ undehållsdos nitro som ju ofta är runt IV 200 microgram/minut. Ehhh..en spraydos är 400 microgram. Man beräknar att … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

PPP ÄR INTE BRA

Vid hjärtstillestånd är kompressionerna det viktigaste vi gör. Tyvärr slarvar vi med detta- Ibland ser vi halvhjärtade kompressioner av dålig kvalitet som sannolikt är meningslösa. Ibland låter vi personal komprimera för länge utan avlösning så att dom inte längre orkar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment