MINDRE INSPIRERAT OM BLOOD PATCH

Durapunktion och postspinal huvudvärk är vanligt. Som regel går det över av sig själv. Ibland sätter vi en bloodpatch. Effekten är momentan. Patienten är tacksam och glad. Det enda som är lite surt är att det är vi själva som orsakat huvudvärken från början…

Hur mycket blod ska injiceras? Det är svårt att veta. När jag en gång lärde mig så fick jag lära mig att injicera tills patienten känner av trycket i ryggen och sedan några milliliter till. Som regel har man då injicerat runt 20 milliliter blod. Den injicerade blodvolymen varierar naturligtvis från patient till patient.

Det finns heller ingen studie som ger oss den optimala volymen men en nyligen publicerad studie randomiserar obstetriska, nyförlösta (doh!), bloodpatch-patienter till antingen 15, 20 eller 25ml. Talen är för små för att dra några säkra slutsatser men det verkar som att 20mL är den optimala injicerade blodvolymen i den gruppen.

Studien kommer inte att förändra mitt sätt att bloodpatcha men bekräftar mina observationer. Trevligt!

Pubmed-abstract finns här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *