L.A.C.T.A.T.E.S.

Stigande laktatvärden är inte samma sak som dålig blodtillförsel, hypoperfusion. Alla processer som ökar glyocolysen ökar laktatnivåerna eftersom kroppen inte klarar bryta ner allt pyruvat som bildas. 

Speciellt glömmer vi att adrenalin i sig ger laktatproduktion. Stigande laktatnivåer hos en sepsispatient där man precis startat katekolamininfusion misstolkas exempelvis ofta som behandlingssvikt. Det kan vara bra att känna till orsakerna till höga laktatnivåer som inte har med anaerobisk metabolism att göra. På bloggen Resus Me finns den här bilden och ‘mnemonicen’ som kanske hjälper en att minnas förklaringar till stigande laktat.

Samtidigt är det viktigt att minnas att höga laktatvärden är en viktig prognostisk markör vid kritisk sjukdom oavsett var laktatet kommer ifrån.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *