Monthly Archives: September 2011

FAST HUG!

Being the baby registrar in the ICU can be a frustrating experience. You won’t have a clue as to what is going on around you or what is expected of you. Fear not, think FAST HUG and you will be alright. 

Posted in Intensive Care | Leave a comment

THE OBESITY PARADOX

The ‘obesity paradox’ is the observation that in some disease obese have a lower mortality than people who are of normal weight after the disease has actually developed. One example of this are the studies showing how obese heart failure patients … Continue reading

Posted in Intensive Care | Leave a comment

iNO BRA VID RVI MED CS

Sedan 80-talet behandlar vi pulmonell hypertension med inhalation av kväveoxid. Samma behandling verkar kunna hjälpa patienter med stora högerinfarkter som är hemodynamiskt instabila. Så här fungerar det. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CASE: BLÖDNINGSCHOCK

Patienten på bilden har kritiska skador och stora inre blödningar efter en trafikolycka. Han kastades ur sin bil och klämdes fast mellan bilens tak och marken. Han var fastklämd i några minuter innan fyra-fem av hans vänner fick loss honom. 

Posted in Cases, Trauma | Leave a comment

IPHONE APP: ANESTASSIST

Smartphones have changed the way we work and interact. Here’s another step in the right direction. An app for your iPhone that shows you pharmacodynamics, pharmacokinetics and interactions for some common anaesthetic drugs. Presented with cool graphs and graphics.

Posted in Tech | Tagged | Leave a comment

SUFENTANIL ÄR HEMODYNAMISKT STABILT

Thoraxanestesiologer gillar opioidtunga anestesier eftersom opioider har mindre hemodynamisk påverkan än andra anestesimedel. Vilken opioid har minst hemodynamisk påverkan? Kanske är det Sufentanil. En del tidigare studier antyder det. En studie i Acta A Scandinavica bekräftar att Sufentanil är hemodynamiskt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

OKULÄRT ULTRALJUD OCH INTRAKRANIELLT TRYCK

Huvudskador, infektioner och annan patologi kan resultera i högt intracerebralt tryck (ICP, här definierat som >20mmHg). Högt ICP kan i sin tur resultera i ischemiska hjärnskador och herniering. Intrakraniell tryckstegring diagnosticeras med intrakraniella tryckmätare, MR eller CT. Det är inte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on OKULÄRT ULTRALJUD OCH INTRAKRANIELLT TRYCK

MINDRE INSPIRERAT OM BLOOD PATCH

Durapunktion och postspinal huvudvärk är vanligt. Som regel går det över av sig själv. Ibland sätter vi en bloodpatch. Effekten är momentan. Patienten är tacksam och glad. Det enda som är lite surt är att det är vi själva som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EVIDENSBASERT MEDISIN

En klassiker fra BMJ 2003, for dem som ikke har hatt gleden av å lese den tidligere. Smith and Pell deler ut lyskespark til fanatiske tilhengere av evidensbasert medisin. Evidsensbasert medisin har en viktig rolle i vår hverdag, og har … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EN VELDIG LITEN VENTILATOR

Et stykke plast, noen ventiler og fjærer: Voila, en trykkstyrt ventilator!Møt SureVent2. Man kan justere trykk, frekvens og O2 konsentrasjon. Og den har et manometer, så man kan holde øye med peaktrykket. Den blir drevet av trykkluften fra O2-sylinderen. Den … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment