FIXAD SUBARAKNOIDALBLÖDNING?

Subaraknoidalblödning är inte bra alls. Men när dom har clipsats eller coilats så är det väl ändå över? Nej! Reblödningar är vanliga under de första 24 timmarna. Och efter ett par dygn går många patienter in en fas med vasospasm och perfusionsstörningar. 

Lägg märke till att vasospasmen oftast kommer efter några dagar. Dvs om en patient blir dåligare under de första timmarna och dygnet efter en SAH så är en reblödning mer sannolik än dålig genomblödning som konsekvens av en vasospasm. Har det gått några dagar så är vasospasm mer sannolik,

Kalciumkanalblockaren Nimodipin har viss selektivitet för cerebrala kärl och därför används det för att motverka vasospam den ischemi som kan bi resultatet. Startas upp tidigt i förloppet. Dosen är 60mg per os var 4e timme under åtminstone 3 veckor.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *