ROC VS SUX

En av kontroverserna inom akutmedicin är frågan om vi ska använda Rocuronium eller Succinylkolin som muskelrelax för RSI-induktioner. Båda medikamenten måste anses vara relativt säkra preparat och har för och nackdelar. 

Starka krafter, speciellt inom den engelsktalande akutmedicinarvärlden, insisterar på att rocuronium är framtiden. Ett argument man ofta använder är att muskelfibrillationerna som kännetecknar succinylkolins depolarisation i sig förbrukar så mycket oxygen att tiden till desaturation minskar jämfört med rocuronium.

Flera studier fokuserar på detta och här är en av dem. Från Anaesthesia 2010. Man jämför tid till desaturation mellan succ och roc. Efter att relaxantia gavs ventilerades patienten inte och desaturation definierades som tidpunkten då saturation <95%.

Patienterna delades in i tre grupper:
Grupp R som vid inledning fick lidokain, fentanyl, propofil och rocuronium 1mg/kg.
Grupp S som vid inledning fick lidokain, fentanyl, propofol och succinylkolin 1,5 mg/kg
Grupp SO som vid inledning fick bara propofol och succinylkolin 1,5 mg/kg.

Man angav dessutom  för varje patient en fasciculation score från 0 till 3 där 0 var inga fasciculationer och 3 var mycket fascuculationer.

Resultaten ses i diagrammet. Y-axeln är tid till desaturation. Grupperna anges på X-axeln.

Rocuroniumpatienterna desaturerar efter i genomsnitt 378  sekunders apnetid.

Succ-patienterna desaturerar efter i genomsnitt 358 sekunders apnetid.

Gruppen som fick succinylkolin men inte lidokain och fentanyl innan desaturerade efter 242 sekunder.

Skillnaderna mellan grupp S och grupp SO förklaras naturligtvis av att lidokain och fentanyl dämpart depolarisationen som succinylkolin ger. Grupp SO hade betydligt högre fasciculation score.

Detta är en av flera studier som kan demonstrera förlängd apnetid hos patienter som relaxerats med Rocuronium. Enligt studien vinner vi cirka 20 viktiga sekunder.

Det är en bra poäng i den pågående debatten men det är såklart mycket mer komplicerat än så om man tar hänsyn till olika kliniska situationer och olika patientkategorier och så vidare.

När det gäller T-shirten i ingressen så kan jag inte med ord beskriva hur nördig jag tycker den är. Tydligen kändisen Scott Weingart och någon kompis till honom som designat den.

 

 

 

 

 

Undrar om dom tar VISA….

Här är länken till studien.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *