M.A.D.

Cliff Reid som driver siten Resus.me har publicerat en case där han använder ketmin intranasalt men  god effekt. Patienten var en unge med brandskador. Dosen han använder är 0,5 mg/kg Ketamin som sedan sprutas in genom en MAD (Mucosal Atomization Device). MAD kan också användas för att ge fentanyl intranasalt. 

Dr Reids artikel finns här. Läs mer på siten http://www.intranasal.net/ där man kan läsa diverse om intranasal medicinering. Bra!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *