ProBNP OCH FÖRMAKSFLIMMER

Labbmarkören ProBNP kan tydligen användas till mycket. Nytt för mig är att proBNP säger något om sannolikheten för att ett nydebuterat förmaksflimmer (FF) konverterar på farmakologisk behandling under de första timmarna.

En relativt ny studie, publicerad i European Journal of Emergency Medicine, har sett på proBNP vid ankomst til akuttmotagning och sedan sett på vilka patienter som konverterat till sinusrytm (SR) efter antingen rytmkontrollerande behandling (amiodarone, propafenon) eller frekvensregulerande behandling (betablockad, digitalisering).

Oavsett behandlingsform var resultatet samma.

Nydebuterade FF med proBNP < 450 pg/ml konverterade nästan alltid inom något dygn medan de med proBNP > 1800 nästan aldrig konverterar. Värden mellan 450-1800 blir en gråzon.

ProBNP säger alltså en hel del om vad vi kan förvänta oss av patienten och vilken vårdnivå som kan bli aktuell.

Egentligen inte så konstigt. ProBNP säger oss en del om vilken stress hjärtat utsatts för och hur slappa och uttänjda förmaken är. En gammal patient med kronisk hjärtsvikt som plötsligt går i hjärtsvikt är ju svårare att konvertera.

Pubmedlänk till studien finns här.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *