ALLVARLIGA SKIDSKADOR

En studie från ett centralsjukhus i italienska Sydtyrol ser närmare på hur skadorna ser ut vid ordentliga skid- och snowboardolyckor. Man samlade in data från en tidsperiod och sorterade ut de incidenter som resulterat i allvarliga skador. 

Det är svårt att kvantifiera ’hur mycket’ folk åkte under den aktuella perioden. Regionen har 16 skidorter och man samlade data från fyra vintersäsonger. Det enda pålitliga måttet på hur mycket folk åkte var antalet transporter upp på berget i liftsystemet vilket angavs till 114.580.000.

Under perioden tog sjukhuset emot 3400 skidolyckor och 1040 snowboardolyckor. Av dessa hade 90 respektive 15 en Injury Severity Score (ISS) på 16. Skador med ISS-värden på mer än 15 definieras som ‘severe trauma’.

Skadestatistiken ses i diagrammet. Skadetyperna delades in i hjärnskada, ryggmärgsskada, extemitetsskada eller thorax-abdomen-bäcken. 66 av patienterna (63%) hade skador i två eller fler grupper. Resterande 37% hade skador i bara en av grupperna.

Bland dessa 105 var hjärnskador den vanligaste skadan. Bland 105 patienter med allvarlig trauma hade 51 hjärnskada. Vanligast var intraparenkymala blödningar (50%) följt av SAH (35%) och sedan SDH (10%) och SDH (5%).

Den näst vanligaste skadetypen var ryggmärgsskador (45 av 105) följt av gruppen thorax-abdomen-bäcken (44 av 105).

Av skador i abdomen var mjältrupturer vanligast (40%) följt av njurskador (30%) och leverskador (26%).

Bara 26 av de 105 hade extremitetsskador. Här var skulder- och humerusfrakturer vanligast (35%) följt av underarmsfrakturer (34%), femurfrakturer (27%) och underbensfrakturer (4%). Det förvånade mig lite. Hade förväntat mig att tib-fib-frakturer skulle vara vanligare.

Av dessa 105 patienter dog 2 stycken på sjukhuset.

Vad kan man då säga om detta. Fördelningen män/kvinnor tänker jag inte ens kommentera. Personligen reagerar jag på att huvudskador är vanligare än extremitetsskador och skador i thorax-abdomen-bäcken.

Det har såklart att göra med hur ISS-scoringen är konstruerad men att använda hjälm när man åker skidor är väl en no-brainer? Pardon the pun…

Studien finns här.

/ Dr Roids

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *