HUR MYCKET ÄR EN NITRO?

Hur mycket nitroglycerin ger vi när patienten får en sublingual spraydos nitro och hur stor är den i jämförelse med en ‘vanlig’ undehållsdos nitro som ju ofta är runt IV 200 microgram/minut.

Ehhh..en spraydos är 400 microgram. Man beräknar att den tas upp under cirka 5 minuters tid så det blir 80 microgram per minut. Grovt förenklat. Om patienten har torra slemhinnor kan det ta längre tid.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *