Monthly Archives: August 2011

HAR PERKUTANA KRIKOTOMIER NÅGON PLATS?

Tack till en viss Dr Chatterjee för den här bilden. En traumapatient med ett cannot-intubate-cannot-ventilate scenario. Tre misslyckade intubationsförsök. Under allvarlig desaturation gjordes en nödkrikotomi. Kriken gick in till synes okomplicerat och man började ventilera patienten. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

FIXAD SUBARAKNOIDALBLÖDNING?

Subaraknoidalblödning är inte bra alls. Men när dom har clipsats eller coilats så är det väl ändå över? Nej! Reblödningar är vanliga under de första 24 timmarna. Och efter ett par dygn går många patienter in en fas med vasospasm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

OXYGEN SKADAR PATIENTER EFTER HJÄRTSTILLESTÅND

Prognosen vid medicinska hjärtstillestånd är eländig. Sannolikheten för att vi ska klara återuppliva dem är i området 5-10% och bland de som återupplivats dör 60% i ett senare skede och de flesta skrivs ut med varierande grad av funktionsnedsättning. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ROC VS SUX

En av kontroverserna inom akutmedicin är frågan om vi ska använda Rocuronium eller Succinylkolin som muskelrelax för RSI-induktioner. Båda medikamenten måste anses vara relativt säkra preparat och har för och nackdelar. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

MORPH-MIDAZ

Vid intensivpatienter är ofta alla infusionerna ett stort dilemma. Insulin, vasopressorer, vätska, antibiotika, sedation och allt vad vi har konkurerrar om plats på pumparna. 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

APNOEIC OXYGENATION

Scott Weingart som skriver ED-bloggen Emcrit har publicerat en bra artikel om hypoxi, preoxygenering, RSI etc hos akut sjuka patienter. Den innehåller egentligen inte mycket nyheter men är läsvärd för alla som av och till måste hantera luftvägar på patienter … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

HYPOKALCEMI EFTER HJÄRTSTILLESTÅND

Ett tips som berör patienter som återupplivats efter ett hjärtstillestånd. De patienter som återfår ROSC är ofta hemidynamiskt ostabila i den tidiga fasen, delvis på grund av hypocalcemi. Ofta kan man stabilisera hemodynamiken med ett skott kalcium. 1g CaCl2 är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KIDS WEIGHT IS AGE TIMES THREE PLUS SEVEN

Doctors Luscombe and Owens tell us in a recent article that we need a new formula for estimating kids’ weight. They suggest (age x 3)+7. Apparently that formula is more precise than the old (age = 4) x 2 which … Continue reading

Posted in Anesthesia, Emergency Medicine, Intensive Care, Paediatrics, Prehospital Medicine, Uncategorized | Tagged | 1 Comment

SAH DOES NOT PROGRESS QUIETLY

Hade en bra föreläsning om akutneurologiska tillstånd. Föreläsaren tog upp några viktiga saker om subaraknoidalblödninar (SAH). SAH har ofta ett våldsamt förlopp och få neurologiska tillstånd ger så stark smärta och så magnifik sympaticuspådrag. Neurocardiella katastrofer som sudden death, lungödem, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

M.A.D.

Cliff Reid som driver siten Resus.me har publicerat en case där han använder ketmin intranasalt men  god effekt. Patienten var en unge med brandskador. Dosen han använder är 0,5 mg/kg Ketamin som sedan sprutas in genom en MAD (Mucosal Atomization … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment